รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
(ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
แคลร์ คีฟ-ฟอกซ์ (Claire Keefe-Fox) เกิดในประเทศอิตาลี โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนฝรั่งเศสและอเมริกัน การที่เธอเติบโตในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทำให้เธอมีความรู้สึกผูกพันกับทวีปเอเชีย เธอเขียนนวนิยายภาษาฝรั่งเศส ๓ เรื่อง ได้แก่ Le Ministre des Moussons, L’Atelier d’Eternité และ Le Roi des Rizières แต่นวนิยายเรื่องล่าสุดของเธอ คือ Siamese Tears นั้นเขียนเป็นภาษาอังกฤษ นวนิยายของเธอ ๓ เล่มได้แปลเป็นภาษาไทยแล้ว หลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส (Alliance Française) ประจำประเทศไทยเป็นเวลา ๔ ปี เธอได้กลับไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในปารีสทางด้านภาษาไทยและไทยศึกษา Siamese Tears หรือ “น้ำตาสยาม” เป็นเรื่องราวน่าตื่นเต้นเร้าใจเกี่ยวกับวิกฤตการณ์สงครามฝรั่งเศส-สยาม ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖ หรือ ค.ศ.1893) และกุศโลบายของสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสที่มองผ่านสายตาของหญิงสาวลูกครึ่งอังกฤษฝรั่งเศสที่มีจิตวิญญาณอิสระ นอกจากเขียนนวนิยายแล้ว แคลร์ คีฟ-ฟอกซ์ ยังสอนวิชาการเขียนที่เน้นการสร้างสรรค์นวนิยายจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ นั่นคือ “นวนิยายประวัติศาสตร์” ที่ทำให้เราเป็นนักเดินทางข้ามกาลเวลา