กิจกรรมพบนักเขียนซีไรต์ ณ หอประชุมอาคารธนาคารกรุงเทพ
อภิปราย “สู่อนาคต: ทศวรรษที่ 5 ของรางวัลซีไรต์ในทัศนะนักเขียนซีไรต์” (Moving to the Future: The 5th Decade of S.E.A. Write Award) จากผู้แทนนักเขียนซีไรต์ 2559-2561 ณ หอประชุมธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม เวลา 10.00 – 12.00 น.
กิจกรรมซีไรต์สัญจร ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมซีไรต์สัญจร ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร ช่วงแรก 14.00-15.00 น. อภิปรายหัวข้อ “โลกดิจิทัลกับการท้าทายการเขียนและการอ่านในบริบทอาเซียน” (Digital Challenges: Writing and Reading in S.E.A. Contexts )
การอ่านบทกวี ณ วังสวนผักกาด
การอ่านบทกวี “มาลัยมิตรภาพเพื่อเฉลิมฉลองปีที่ 41 ของรางวัลซีไรต์” (A Garland of Friendship: Celebrating the 41st Anniversary of the S.E.A. Write Award) ณ วังสวนผักกาด เวลา 17.00 – 21.00 น.
© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.