งานแถลงข่าวผลการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปี 2562


หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) และคณะกรรมการคัดเลือก พร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุน จัดงานแถลงข่าวผลการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา  โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

(ชมบรรยากาศภายในงานผ่านลิ้งค์ : https://www.youtube.com/watch?v=wXiVWBYD_X4)

ผลการคัดเลือกกวีนิพนธ์ที่เข้ารอบ Short List ประจำปี 2562 จำนวน 8 เรื่อง ดังรายชื่อตามลำดับตัวอักษรต่อไปนี้
1.  การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง   ธัชชัย  ธัญญาวัลย   สำนักพิมพ์ อาร์ตี้เฮ้าส์
2. กุมภาพันธ์ บางทีก็มีฝน   วิสุทธิ์  ขาวเนียม   สำนักพิมพ์ นกเช้า
3. ด้วยก้าวของเราเอง    ธมกร   สำนักพิมพ์ แพรว
4. ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ    รินศรัทธา  กาญจนวตี   สำนักพิมพ์ ออนอาร์ต
5. ฝันของฝูงกระต่าย   ศิริวร  แก้วกาญจน์   สำนักพิมพ์ ผจญภัย
6. ระหว่างทางกลับบ้าน   อังคาร  จันทาทิพย์   สำนักพิมพ์ ผจญภัย
7. ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้   ชญรัตน์  ชญารัตน์   สำนักพิมพ์ สมมติ
8. ไฮโซ...เชียล Hi! So-cial    ขวัญข้าว  ขวัญเรียมเอย   สำนักพิมพ์ Hi-So-Cial

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกซีไรต์ ประจำปี 2562
1.  ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล   ประธานกรรมการรอบคัดเลือก
2. นายชัยจักร ทวยุทธานนท์   กรรมการรอบคัดเลือก      
3. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข    กรรมการรอบคัดเลือก       
4. นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์    กรรมการรอบคัดเลือก    
5. อาจารย์ บุษบา ประภาสพงศ์    กรรมการรอบคัดเลือก  
6.  นายสัจภูมิ ละออ   กรรมการรอบคัดเลือก         
7. ดร. อลงกต ใหม่ด้วง   กรรมการรอบคัดเลือก

อดีตผู้ให้การสนับสนุนรางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช 2559-2561                             
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท บี. กริม
3. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5. มูลนิธิเอสซีจี
6. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
7. มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
8. บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จํากัด
9. โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.