ประกาศรายชื่อนวนิยายที่ส่งประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๗


คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอประกาศรายชื่อหนังสือ “นวนิยาย” จำนวน ๖๙ เรื่อง ที่ส่งเข้าประกวด ใน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังเอกสารต่อไปนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1StiHi-_4ZFLZIQwFIKA_gbakakld89mw?usp=sharing

ประกาศเมื่อ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.